பொத்துவில் தவிசாளர் எம்.எஸ்.அப்துல் வாசீத் அவர்களின் நிதியொதுக்கீட்டில் பல அபிவிருத்தி திட்ட வேலைகள் - Sri Lanka Muslim

பொத்துவில் தவிசாளர் எம்.எஸ்.அப்துல் வாசீத் அவர்களின் நிதியொதுக்கீட்டில் பல அபிவிருத்தி திட்ட வேலைகள்

Contributors
author image

A.M.தாஜகான்- Pottuvil (M.A. M.ED)

பொத்துவில் சின்னப்புதுக்குடியிருப்பு கிதாயாபுரப்பகுதியில் தவிசாளர் எம்.எஸ்.அப்துல் வாசீத் அவர்களின் நிதியொதுக்கீட்டில் பல அபிவிருத்தி திட்ட வேலைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு மக்களின் பாவணைக்காக கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

பொத்துவில் காசீம் ஜேபி குறுக்கு வீதி அதனோடு இணைந்து கே.பியம் குறுக்கு வீதியும்  தவிசாளர் சிறுவர் பூங்காவும் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டு மக்கள் பாவணைக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.சி பைசல் காசீம். மாகாண சபை உறுப்பினர் ஏ.எல்.எம்.நசீர் பிரதேச செயலாளர் என்.எம். முசர்ரத் மற்றும் பிரதேசசபை தவிசாளர் எம்.எஸ். வாசீத் பிரதேச சபை உறுப்பினர் எம்.எச். அப்துல் றகீம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு திறந்து வைத்தார்கள்.

 

pot1

 

pot1.jpg2

 

pot1.jpg2.jpg3

 

Web Design by Srilanka Muslims Web Team