மத்தரஸாக்களுக்கு உள்ளேயே அடிப்படைவாதம் போதிக்கப்படுகிறது .. - Sri Lanka Muslim

மத்தரஸாக்களுக்கு உள்ளேயே அடிப்படைவாதம் போதிக்கப்படுகிறது ..

Contributors

அரசாங்கத்தில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அடைப்படைவாதத்தினை தோற்கடிக்கும் பொறுப்பில் இருந்து நீங்க முடியாது என அமைச்சர் விமல் வீரவன்ச கூறினார்.

அடிப்பதை வாதம் மத்தரஸாக்களிலேயே போதிக்கப்படுவதாகவும் அது ஞானசார தேரரின் பன்சலைக்குள் அல்ல என அவர் கூறினார்.

பௌத்த வாதத்தின் மீது பழியை போட்டு இந்த மிலேச்ச கொலைகார அடிப்படை வாதத்தை நியாயப்படுத்த முடியாது.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team