மனசெல்லாம் மரணம் » Sri Lanka Muslim

மனசெல்லாம் மரணம்

facebook

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

Mohamed Nizous


user name கொடுக்கும் போதே
உசிரு உருவப் படலாம்

கிளிக் பண்ணும் போதே
கிழிக்கப் படலாம்
கிடைத்த வாழ்க்கை

லைக்கைப் பார்த்து
மலைக்கும் போதே
கலைக்கப் படலாம்
கட்டியிருந்த உயிர்க் கூடு

சிரித்து ஷெல்பி எடுக்கும் போதே
பறித்துச் செல்லப் படலாம்
பரிதாப ஆயுள்

பதிவு போடும் போதே
விதியும் போடலாம்
விடை தரும் போஸ்ட்டை.

ஓடியோ போகும் போதே
ஓடியே போகலாம்
உள்ளிளுத்த மூச்சு

வீடியோ பார்த்த விழிகள்
விடியலைக் காணாமல்
விடை பெறலாம்

பெற்றரி முடியுமுன்னே
பெற்ரிருந்த வாழ்வின்
பேர்ஷண்டேஜ் முடியலாம்

செயார் செய்யும் போதே
தயார் செய்யப் படலாம்
செல்ல வேண்டிய சந்தூக்கு.

புரிந்து வாழ்ந்து
பிரிந்து போன உயிரை
இறைவன் பொருந்த
இரு கரம் ஏந்துவோம்

புரியாமல் வாழ்பவர்
சரியான வழி செல்ல
இறைவன் அருளவும்
இரு கரம் ஏந்துவோம்

Web Design by The Design Lanka