மரணம்! வீதி வழியாக... - Sri Lanka Muslim
Contributors
author image

M.M.A.Samad

மனிதனுக்கு நேர் வழிகாட்டுகின்ற ஒவ்;வொரு மதமும்  பிறப்பையும் இறப்பையும் தெளிவாகக் கூறுகின்றன.  ஆனால் அந்த இறப்பு ஒவ்வொருவரையும் வந்தடையும் நேரமும் நாளும்  சூழ்நிலையுமே வெவ்வேறானவை.

 

இயற்கை அனர்த்தத்தினாலும் செயற்கை யுத்தத்தினாலும் இந்நாடு பல உயிர்களை இழந்திருக்கிறது, அவலங்களைச் சந்தித்திருக்கிறது. குறிப்பாக, சுனாமிப் பேரனர்த்தத்தினாலும் இந்த நாட்டில் நடந்தேரிய யுத்தத்தினாலும் பல்லாயிரக் கணக்கான உயிர்கள் காவுகொள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் நூறுக்கணக்கானோர் அங்கவீனமாக்கப்பட்டும் காயப்பட்டும் காணாமல் போயும் உள்ளனர். இத்தகைய  அவலம் நிறைந்த வாழ்க்கையிலிருந்து மீட்சிக்கான பயணம் தொடர்கையில்,  தினமும் நிகழ்ந்தேரும் விபத்துக்களினால் காயப்படுவதும், ஊனமுறுவதும் உயிர்கள் காவு கொள்ளப்படுவதும் என்ற மனங்களை அழுத்தும்  விபரீதங்கள்  நிகழ்வது தவிர்க்க முடியாததென்றாலும் தவிர்க்கப்பட வேண்டியதும் தடுக்கப்பட வேண்டியதுமாகும்.

 

வீதி விபத்துக்கள்

 

விபத்து என்பது விரும்பத்தகாத, தேவையற்ற, எதிர்பாராத நிகழ்வாகும். இருப்பினும்,; அவதானத்துடன் செயற்பட்டால் அந்த தேவையற்ற, விரும்பத்தகாத நிகழ்வைத் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம், தடுத்தும்கொள்ளலாம்;. வீதி விபத்துக்கள் வீதிகளில் வாகனங்கள் வாகனங்களுடன் போதுவதாலும், வாகனங்கள் மனிதர்களுடன் அல்லது சொத்துக்களுடன் மோதுவதாலும்; ஏற்படுகிறது.

 

வீதி விபத்துக்களில் அதிகம் தொடர்புபட்டவை துவிச்சக்கரவண்டி, மோட்டார் சைக்கில், முச்சக்கரவண்டி, மோட்டார்கார், வான், லொரி மற்றும் தனியார் பஸ்கள் அவற்றுடன் பாதசாரிகளையும் குறிப்பிடலாம்.

 

புள்ளிவிபரங்களின் பிரகாரம், இலங்கையில் வருடமொன்றுக்கு 385,000 குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. அதேபோல், இறப்புக்களும் அமைகின்றன. புள்ளிவிபரத் திணைக்களத்தின் புள்ளி விபரங்களின் படி 2006ஆம் ஆண்டு 117,467 பேரும் 2007ல்; 118,998 பேரும் 2008 ஆம் ஆண்டு 123,814 பேரும் 2009ல் 120,085 பேரும் 2010ல் 128,603 பேரும் 2011 இல் 123,261 பேரும் பல்வேறு காரணங்களினால் இறந்துள்ளனர்.

 

அக்காரணங்களில் தற்காலத்தில் அதிகளவில் தாக்கம் செலுத்துவது, தொற்றா நோய்களும்  மற்றும் வீதி விபத்துக்களுமாகும்

 

 2006 ஆண்டு முதல் 2011ஆம் ஆண்டு வரை இடம்பெற்ற வீதி விபத்துக்கள் தொடர்பான பொலிஸ் திணைக்களத்தின் வீதிப் போக்குவரத்து பொலிஸ் பிரிவின் அறிக்கையின்;படி, 2006இல் 35,763 விபத்துக்களும் 2007ஆம் ஆண்டில் 31,982 விபத்துச் சம்பவங்களும், 2008ஆம் ஆண்டில் 29,864 விபத்துக்களும் 2009இல் 33,094 விபத்துக்களும்  2010ஆம் ஆண்டு 37,653 விபத்துக்களும் 2011இல் 37,000 வீதி விபத்துக்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.

 

இவ்விபத்துக்களினால் உயிர் இழந்தவர்களின் எண்ணி;க்கையை பார்க்கின்றவேளை 2006 ஆண்டில் 2,238 பேரும் 2007ல் 2,402 பேரும் 2008ல் 2,328 பேரும் 2009ல் 2,413 பேரும் 2010ல் 2,721 பேரும் 2011ல் 2500 பேருமாக ஆறாண்டுகளில் மொத்தம்; 14,602 பேர் வீதி விபத்துக்களினால் உயிர் இழந்துள்ளனர்.

 

வீதிப் போக்குவரத்துப் பொலிஸ் பிரிவின் கணக்கெடுப்பின்படி, மோட்டர் சைக்கில், துவிச்சக்கர வண்டி, முச்சக்கர வண்டி, மோட்டார்கார், இரு தேவை – வான்,  லொரி மற்றும் தனியார் பஸ் ஆகிய வாகனங்களுடன் தொடர்புபட்ட விபத்துச் ;சம்பவங்களே அதிகம் ஏற்பட்டுள்ளன.
கடந்த 2012 ஆண்டு இடம்பெற்ற வீதி விபத்துச் சம்பவங்களின் வீதங்களை பார்க்கின்றவேளை 25 வீதமான விபத்துக்கள் மோட்டார் சைக்கிலினாலும் 17 வீதமான விபத்துக்கள் மோட்டார் கார்களினாலும், 15 வீதமாக விபத்துக்கள் இருதேவை வாகனம் –  வான்களினாலும், 12 சதவீதமான விபத்துக்கள் முச்சக்கர வண்டி மற்றும் லொரிகளுடன் தொடர்புபட்டதாகவும், 7 வீதமான விபத்துக்கள் தனியார் பஸ்களுடன் தொடர்புபட்டவையாகவும் காணப்படுகிறது

 

வீதி விபத்துக்களுக்கான காரணங்கள்

 

நாட்டில் அதிகரித்துள்ள வீதி விபத்துக்களுக்கு சாரதிகளின் பொறுப்பற்ற நடத்தையும்; வீதி ஒழுங்கைப் பேணாமையும், கவனயீனமும்,  மதுபோதையில், அதிக வேகத்துடன்; வாகனம் செலுத்துவதும் பிரதான காரணமாகவுள்ளன.

 

 அவை தவிர, வீதி ஒழுங்கு தொடர்பான அறிவின்மை, வீதியின் தன்மை, நிலைமையை அறியாமை, காலநிலையின் தன்மையினைத் தெரிந்து கொள்ளாமை, வாகனத்தின் சாதாக, பாதக நிலைக் கண்டுகொள்ளாமை மற்றும் அவற்றைப் பரீட்சிக்காமை, மனித தவறுகள், மனப்போரட்டம் மற்றும் மன அழுத்தத்துடன் வானம் செலுத்துதல், வீதியில் நடத்தல், வீதிப் புனரமைப்பின் நிலையை தெரிந்து கொள்ளாமை, திட்டமிடப்படாத பிரயாணத்தை மேற்கொள்ளல்;, சாரதிகள்; குறைந்த

 

ஆரோக்கியத்துடன் வாகனத்தைச் செலுத்துதல்;, வானம் செலுத்துவதற்கான திறன் மற்றும் முறையான பயிற்சியின்றி வாகனத்தை ஓட்டுதல், வாகனத்தின் வலுவை பரிசோதிக்காமை, பாதுகாப்பு ஆசனப்பட்டியை அணியாமை, வீதிச் சமிஞ்சைகளை கவனத்திற்கொள்ளாமை, பாதசாரிகளையும் குடிமக்களையும் கவனத்திற்கொள்ளாமை, வீதிச் சட்டங்களை மதிக்காது வாகனங்களைச் செலுத்துதல், தூரங்களைக் கவனத்ததிற்கொள்ளமை, சட்டநடவடிக்கைகளில் உள்ள வலுக்கள்; பாதசாரிகள் வீதி ஒழுங்குகளை சரியாகப் பேணி வீதிகளில் செல்லாமை போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் வீதி விபத்துக்கள் நடந்தேறுகின்றன.

 

சனத்தொகையின் பெருக்கத்திற்கேற்ப தேவைகளும் அதிகரித்துள்ளன. குறிப்பாக மனிதன வாழ்வில்  போக்குவரத்து  இன்றியமையாததொன்று. அந்தப்போக்குவரத்து இன்று அதிக முக்கியமானதாகவும் விரைவானதாகவும் மாறிக்கொண்டு வருகிறது. குறுகிய நேரத்துக்குள் குறித்த இடத்தை அடைந்துகொள்வதற்கான எத்தகைய மார்க்கங்கள் இருக்கிறதோ அவற்றையே இன்று ஒவ்வொரு வாகன சாரதியும் வாகன உரிமையாளர்களும் விரும்புகின்றனர்.

 

கடந்த அரசாங்கங்களையும் விட தற்போதைய அரசாங்கத்தின் ஆட்சியில் வீதிக் கட்டமைப்பானது வெளிநாடுகளை ஒப்பிடுமளவிற்கு அபிவிருத்தியடைந்து வருகிறது. தெற்கு அதிவேக நெடுஞ்சாலை மற்றும் கொழும்பு கட்டுநாயக்க அதி வேக நெடுஞ்சாலைகளில் சாதாரண பாதைகளினூடாக பயணிப்பதிலும் பார்க்க நேரச் சுருக்கத்துடன் வேகமாகப் பயணிப்பதையே பலர் விரும்புவதைக் காண்கின்றோம்.

 

அதுமாத்திரமின்றி, மாகாணங்களுக்கிடையிலான  நெடுஞ்சாலைகளும் ‘காபட்’ செய்யப்பட்டு அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. பாதைகள் செப்பணிடப்பட்டு சீராக்கப்படடுள்ளதன் காரணமாக பல சாரதிகள் உச்ச வேகத்தில் அப்பாதைககளில் வாகனங்களைச் செலுத்துகின்றனர்;.

 

போக்குவரத்து தேவைகள் அதிகரித்தன் காரணமாக பாதைகளில் ஓடும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துவிட்டன. முன்னொரு காலத்தில் குறிப்பாக கிராமங்களில் மாட்டு வண்டில்களும் துவிச்சக்கர வண்டிகளுமே போக்குவரத்துக்கான வாகனங்களாக வீடுகளில் இருந்தன. ஆனால் இன்று ஒரு வீட்டில் 5 பேர் இருந்தால் 5 மோட்டர் சைக்கில்கள் இருப்பதைக் காணமுடிகிறது. கிராமங்களில் இத்தகைய நிலையென்றால் நகர் புறங்களில் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதைச்  சுட்டிக்காட்டவேண்டிதில்லை.

 

மோட்டார் வாகனப் போக்குவரத்துத் திணைக்களத்தில் 2006ஆம் ஆண்டு முதல் 2011 ஆண்டு வரையான ஆறாhண்டு காலப்பகுதியில் புதிதாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வாகனங்களின் புள்ளிவிபரங்களின் படி மோட்டார் கார், முச்சக்கர வண்டி, மோட்டார் சைக்கில், பஸ், இரட்டை தேவை- வான், லொரி, டிரெக்டர், டிரேலர்ஸ் ஆகிய வாகனங்கள் அடங்கலாக 2006ல் 300,522ம், 2007ல் 297,892ம், 2008ல் 265,199ம், 2009ல் 204,075ம், 2010ல் 359,234உம் 2011ல் 248,572 வாகனங்களும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. நாளாந்தம் ஏறக்குறைய 2000க்கும் அதிகமான வாகனங்கள் புதிதாகப் மோட்டார் வாகனப் போக்குவரத்துத் திணைக்களத்தில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.

 

பதிவு செய்யப்படும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கையின் அதிகரிப்பானது போக்குவரத்துத் தேவையின் அதிகரிப்பைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. ஆனால் போக்குவரத்து மற்றும் வீதி ஒழுங்கு நடைமுறைகள் தொடர்பான விழிப்புணர்பூட்டல் நடவடிக்கைகள் நகர மட்டம் முதல் கிராம மட்டம் வரை ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறையில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதா? அதுமாத்திரமின்றி, சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துபவர்கள் அவற்றை சரியாகவும் நீதியாகவும் நடைமுறைப்படுத்துகின்றனரா? என்பது கேள்விக் குறியாகும்.

 

விபத்துக்களைத் தடுத்தலும் விழிப்புணர்வூட்டலும்.

 

வீதி விபத்துக்களை ஏற்படுத்துகின்ற கண்டறியப்பட்டுள்ள காரணங்கள் தொடர்பாக அக்காரணங்களினால் ஏற்படும் விபத்துக்களைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, சரியான முறையில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பொறிமுறையினுடனான விழிப்பூணர்வூட்டல் நடவடிக்கைகள் கிராம மட்டம் முதல் நகர மட்டம் வரை  அதிகரிக்கப்படுவது அவசியமாகவுள்ளது.
ஒவ்வொரு காரணம் தொடர்பிலும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட புரிதல்மிக்கதான விழிப்புணர்வூட்டல்  நடவடிக்கைகள் பல்வேறு மட்டங்களில் கிராமப் புறங்களிலும் நகரப் புறங்களிலும் மேற்கொள்ளப்படுவது காலத்தின் தேவை. அதன் முக்கியத்துவம் அற்குப் பொறுப்பானாவர்களினால் உணரப்படுவதும் முக்கியமாகும்.

 

எந்தவொரு குற்றச் செயல் இடம்பெற்றாலும் அல்லது எந்தவொரு விடயம் தொடர்பாகவும் அவ்விடயமோ அல்லது அக்குற்றச் செயலோ இடம்பெறுகின்றபோது அல்லது அவை அதிகரித்துள்ள நிலையில் அவற்றைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எதிர்பார்க்கும் பலனை எதிர்பார்க்குமளவில் ஏற்படுத்தாது என்பது சமூக ஆய்வாளர்களின் கருத்தாகும்.

 

இந்த வகையில், தற்போது அதிகரித்துள்ள வீதி விபத்துக்களைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் வீதி விபத்துக்கள் அதிகரித்துள்ள அல்லது அதிகரிக்கும் காலத்தில் மாத்திரமல்லாது தொடர்ச்சியாக அவை முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும். வீதி விபத்துக்களைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளும் விழிப்புணர்வூட்டல் செயற்பாடுகளும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டுமென்பதே அவர்களின் ஆலோசனையாகவுமுள்ளன.

 

அந்தவகையில், வீதிப் போக்குவரத்துப் பாதுகாப்பு தொடர்பில் வீதிப் போக்குவரத்துச் சட்டத்திற்குச் சகல வீதிப் பாவனையளர்களும் மதிப்பளிப்பதோடு அவற்றைத் தவறாது பின்பற்றவும் வேண்டும். வீதிப் பாதுகாப்பு தொடர்பில் சிறு பாலகர்கள், கனிஷ்ட, சிரேஷ்ட பாடசாலை மாணவர்கள், வளர்ந்தவர்கள் மற்றும் முதியோர் தொடர்ச்சியாக அறிவூட்டப்படுவது அவசியமாகும்.
பாதுகாப்பான முறையில் வாகனம் செலுத்துதல் நிகழ்ச்சித்தித்திட்டத்தினூடாக சாரதிகள்,; உரிமையாளர்கள் மற்றும் பொதுப் போக்குவரத்து வாகனங்களின் நடத்துனர்கள் அறிவூட்டப்படல் முக்கியமானது. வீதி அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றபோது, அது தொடர்பான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் சரியான முறையில் அதிகாரிகளினால் அமுல்படுத்தப்படுவதன் ஊடாக அவ்வாறான நிலமைகளில் ஏற்படும் வீதி விபத்துக்களைத் தவிர்க்க முடியும்.

 

சாரதி அனுமதிப் பத்திரம் வழங்கப்படும் முன் வாகனம் ஓட்டுதல் தொடர்பான திறன், ஒழுங்கு முறையான செலுத்தல், வாகனம் செலுத்துவது மற்றும் வீதி ஒழுங்கு முறை தொடர்பான அறிவு. அவற்றுடன் தேராரோக்கியம் என்பன சரியான முறையில் பரீட்சிக்கப்படுதல் அவசியம்.

 
வீதி விபத்துக்களைத் தடுப்பதற்கான இவ்வாறான பல நடவடிக்கைகள் மோட்டார் வாகனப் போக்குவரத்துத் திணைக்களத்தினாலும் வீதிப்போக்குவரத்துத் பிரிவு பொலிசாரினாலும் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற போதிலும், வீதி விபத்துக்கள் இடம்பெறுகின்றன என்றால் இந்நடவடிக்கைகளிலுள்ள தவறுகள், வலுக்கல் எவையென ஆராயப்படுவது முக்கியம்.

அதுமாத்திரமின்றி, வீதி விபத்துக்களைத் தடுப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற திட்டங்கள்வெற்றியளிக்கவில்லையென்றால் அத்திட்டங்களில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படுவதும் அம்மாற்றங்களினூடான நடவடிக்ககைள் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்படுவதும் அவசியமென்பது சமூக ஆர்வலர்களின் கணிப்பாகும்.

 

வாகனங்களும் வீதி விபத்துக்களும் அதிகரித்துள்ளதற்கு ஏற்ப வாகனங்களைச் செலுத்துவது தொடர்பாகவும் வீதி ஒழுங்குகளைக் கடைப்பிடிப்பது குறித்தும், வீதி விபத்துக்களைத் தவிர்ப்பது தொடர்பாகவும் வழிப்புணர்வூட்டல் நடவடிக்கைகள் அதிகரிக்க்பபடுவது இன்றியமையாதது.
அவ்வாறு தொடர்ச்சியான அறிவூட்டல் நடவடிக்கைகள் தொடரப்படுவதன் மூலமே வீதி விபத்துக்களைத் தவிர்க்க முடியும். வீதி விபத்துக்களைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் உரியவர்களினால் உரிய முறையில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அதேவேளை, வீதி விபத்துக்களிலிருந்து பாதுகாப்புப் பெற  ஒவ்வொரு தனிநபரும்  வீதி ஒழுங்குகளைப் பின்பற்றி அதற்கேற்ப செயற்பட அக்கறைகொள்வதும் காலத்தின் கட்டாயமாகும்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team