மருதமுனை: விஷேட மார்க்கச் சொற்பொழிவும், இப்தார் நிகழ்வும் » Sri Lanka Muslim

மருதமுனை: விஷேட மார்க்கச் சொற்பொழிவும், இப்தார் நிகழ்வும்

k

Contributors
author image

P.M.M.A.காதர்

மருதமுனை இஸ்லாமிய பிரச்சார மையம் ஏற்பாடு செய்த விஷேட மார்க்கச் சொற்பொழிவும்,இப்தார் நிகழ்வும் புதன்கிழமை(14-06-2017)பிரச்சார மையம் வளாகத்தில் நடைபெற்றது.

இதில் அஷ்செய்க் கலாநிதி எம்.எல்.முபாறக் மதனி சுவனத்தை நோக்கி என்ற தலைப்பிலும்,அஷ்செய்க் ஆர்.நுவீஸ்(மக்கி)நரகத்தைப் பயந்துகொள்வோம் என்ற தலைப்பிலும் உரையாற்றினார்கள்.

k k.jpg2 k.jpg2.jpg3 k.jpg2.jpg66

Web Design by The Design Lanka