மழை பெய்த இடங்கள் (கவிதை) » Sri Lanka Muslim

மழை பெய்த இடங்கள் (கவிதை)

train

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

Mohamed Nizous


மரத்தில் விழுந்த மழை
பச்சை இலையைப்
பார்த்துக் கழுவி
காய்ந்த இலையை
கழற்றி விட்டது

குடிசையில் விழுந்த மழை
கோப்பைகளிலும் சட்டிகளிலும்
குடியேற்றம் அமைத்தது

வீதியில்
விழுந்த மழை
காக்கிச் சட்டையின்
கலக்ஸனைக் குறைத்தது

குடையில் விழுந்த மழை
இடையில் இறங்கி
உடையை நனைத்து
நடையைக் கூட்டியது

முற்றத்தில் விழுந்த மழை
கடைக்குட்டி செய்த
காகிதக் கப்பலை
கவிழ்த்துப் போட்டது

நீர்த்தேக்க மழை
ஊர் மக்கள் வயிற்றில்
புளியைக் கரைத்து
கிலியைத் தந்தது

கடலில் பெய்த மழை
கட்சியின் கொள்கை போல
காணாமல் போனது

மைதானத்தில் பெய்த மழை
இலங்கை அணிக்கு
இடைக்கிடை உதவியது

எல்லா இடங்களிலும்
இடை விடாது பெய்த மழை
பேஷ் புக் பதிவுகளாய்
பெரு வெள்ளம் எடுத்தது..!

Web Design by The Design Lanka