"நீதி அமைச்சரின் முயற்சியால் நுகதேனிய பாதைக்கு கார்பெட் " - Sri Lanka Muslim

“நீதி அமைச்சரின் முயற்சியால் நுகதேனிய பாதைக்கு கார்பெட் “

Contributors

 

“நீதி அமைச்சரின் முயற்சியால் நுகதேனிய பாதைக்கு கார்பெட் “

கடந்த மாகாண சபை தேர்தலில் வாக்களித்ததன் பிரகாரம் கௌரவ அமைச்சர் ரவூப்ஹகீம் அவர்களின் ஏற்பாட்டில் நுகதேனிய கிராமத்தின் நீண்டகால பிரச்சினையாக இருந்த பாதைக்கு ஒரு கோடி செலவில் கார்பெட் இடும் திட்டத்தில் இறுதி கட்ட வேலையை பார்வையிட  இத்திட்டத்தை முன்வைத்த பிரதேச சபை உறுப்பினர் அல்ஹாஜ் ரியாஜ் அவர்கள் நுகதெனிய கிராமத்திற்கு விஜயம் செய்தார்.

இத்திட்டத்தில் 250 மிலியன் நிதி ஒதுக்கீட்டில் 25 கிலொ மீட்டர் பாதை கர்பெட்யிட்டு செப்பனிடப்பட்டு அபிவிருத்தி செய்யப்படுவது குறுப்பிடத்தக்கது குறிப்பாக கும்புக்கந்துரை பாதையும் இத்திட்டத்திலேயே அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது .

மடவளை SLMC ஊடக பிரிவு 

 

 

Web Design by Srilanka Muslims Web Team