மாளிகாவத்தையில் வீடுடைப்புக் எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் - Sri Lanka Muslim

மாளிகாவத்தையில் வீடுடைப்புக் எதிராக ஆர்ப்பாட்டம்

Contributors

மாளிகாவத்தையில் சிறுபான்மையினர் அதிகமாக வாழும் எப்பல்வத்த பிரதேசத்தில் உள்ள தோட்ட வீடுகளை உடைக்க நகர அபிவிருத்தி அமைச்சு எடுத்துள்ள தீர்மானங்களுக்கு எதிராக எப்பல்வத்த பிரதேச மக்களும், ஐக்கிய தேசிய கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இணைந்து ஆர்பாட்டம் ஒன்றில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த ஆர்பாட்டத்தில் ஐ.தே.க பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மங்கள சமரவீர, ரவி கருணாநாயக்க,ஜனநாயக மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் மனோ கணேசன் மற்றும் விக்ரமபாகு கருணாரத்ன ஆகியோர் பொதுமக்களுடன் இணைந்தனர்.

பட உதவி :லங்காதீப

 

Web Design by Srilanka Muslims Web Team