முஸ்லிம்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப் படுத்துமாறு முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கோரிக்கை - Sri Lanka Muslim

முஸ்லிம்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப் படுத்துமாறு முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கோரிக்கை

Contributors
author image

Press Release

முஸ்லிம்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப் படுத்துமாறு ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தை கூறியுள்ளது , இன்று கடும்போக்குவாத பெளத்த அமைப்பான பொது பல சேனாவின் சங்க மாநாடு ஒன்று ஏற்பாடு செய்யபாடு அதற்கு

 

மியன்மாரின் விராது என்றார் தீவிரவாத பெளத்த பிக்கு அழைக்கப்பட்டு அங்கு உரையாற்ற உள்ள நிலையில் இந்த வேண்டுகோளை ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் விடுத்துள்ளது

 

Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) has called upon the government to ensure necessary precautions are implemented to ensure the tragic events expired in Aluthgama do not recur following the Sangha Sammelanaya (summit of Buddhist monks) organised by the extremist group Bodu Bala Sena (BBS).

 

In a statement issued to the government, SLMC Secretary General and MP Hasen Ali has stated that the announcements made on the summit organised by the BBS to be held this Sunday, contains similar patterns of inflammatory hate speech propagated in Aluthgama, giving rise to the possibility that certain incidents that would violate the law and order of the country might occur.

 

They have pointed out that therefore, the SLMC is concerned that the meeting could be a platform where the tragic events of Aluthgama might be replayed.

 

Hence, the SLMC has urged the government, the Ministry of Law and Order and the Defence Ministry to ensure that necessary actions are taken to guarantee that citizens and public life in Sri Lanka are not harmed by the events.

 

They have gone on to remind the Government of Sri Lanka that it would have to bear full responsibility of ensuring the safety of the Muslim community in the context of the threats that have been imposed by BBS General Secretary Galagoda Atte Gnanasara in the video announcements propagated on the event.

 

These calls by the SLMC come just a few days following the pledge made by President Rajapaksa to the Secretary General of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) Iyad Ameen Madani to take immediate action to address any concerns or incidents against the Muslim community in Sri Lanka and to ensure their safety.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team