முஸ்லிம்களுக்கென்று தனியான பாடசாலை முறைமை நல்லதல்ல -கல்வி அமைச்சர் - Sri Lanka Muslim

முஸ்லிம்களுக்கென்று தனியான பாடசாலை முறைமை நல்லதல்ல -கல்வி அமைச்சர்

Contributors
author image

Editorial Team

முஸ்லிம்களுக்கென்று தனியான பாடசாலை முறைமையை உருவாக்கியமை அல்ஹாஜ் பதியுத்தீன் மஹ்மூத் கல்வி அமைச்சராக இருக்கும் போது இந்நாட்டுக்குச் செய்த நல்ல வேலையல்ல என கல்வி அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்தார்.

 

நேற்றிரவு ( 11.30 மணிக்கு)  தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனமொன்று நடாத்திய கலந்துரையாடல் ஒன்றில் கலந்துகொண்டு கருத்துத் தெரிவிக்கையிலேயே அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டார்.

 

கொழும்பு டீ.எஸ். சேனாநாயக்க பாடசாலையை எடுத்துக் கொண்டால், அங்கு முஸ்லிம் மாணவர்கள் மாத்திரம் 2500 பேர் இருக்கின்றார்கள். இங்கு சகல இனங்களும் உள்ளனர். இதுதான் உண்மையில் தேசிய பாடசாலை. இந்த நாட்டில் நீண்டகாலமாக வாழும் இனங்களுக்கிடையில் சமாதானத்தை ஏற்படுத்த வேண்டுமானால், சகல இனங்களும் சேர்ந்து கற்கும் தேசிய பாடசாலைகள் தான் தேவையானது.

 

இந்த நாட்டில் இதன் பிறகு ஆரம்பிக்கப்படும் சகல பாடசாலைகளும் பால், இன, மத வேறுபாடுகளுக்கு இடம்கொடுக்காது பல்சமூகப் பாடசாலைகளாகவே இருக்கும் எனவும் கல்வி அமைச்சர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.( நன்றி டெயிலி சிலோன்)

Web Design by Srilanka Muslims Web Team