முஸ்லிம் பாடசாலைகளுக்கு வியாழக்கிழமையும் விடுமுறை! சனிக்கிழமை பள்ளி - Sri Lanka Muslim

முஸ்லிம் பாடசாலைகளுக்கு வியாழக்கிழமையும் விடுமுறை! சனிக்கிழமை பள்ளி

Contributors

ஹஜ் பெருநாளை முன்னிட்டு அனைத்து அரச முஸ்லிம் பாடசாலைகளும் வியாழக்கிழமை மூடப்படும் என கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.
பதில் பாடசாலையினை எதிர்வரும் 26 ஆம் திகதி சனிக்கிழமை வைப்பதற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team