முஸ்லிம் பெண்கள் முகத்தை மறைக்க எந்தத் தடையும் இல்லை - Sri Lanka Muslim

முஸ்லிம் பெண்கள் முகத்தை மறைக்க எந்தத் தடையும் இல்லை

Contributors

 

முஸ்லிம் பெண்கள் முகத்தை மறைக்கும் தடை நாட்டில் சட்டரீதியாக்கப்பட்டதொன்று அல்ல என பிரதிக் கல்வி அமைச்சர் நந்தமித்ர ஏக்கநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

மொரட்டுவப் பல்கலைக்கழகத்தின் சட்டம் நாட்டுக்குரிய பொதுச் சட்டமாக மாட்டாது. பாடசாலைகளிலும் கூட இன்று மாணவர்கள் முகத்தை மறைத்துக் கொண்டு கற்க வருகின்றார்கள். அவர்களுக்கு எந்தத் தடையும் விதிக்கப்படவில்லை எனவும் பிரதி அமைச்சர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மொரட்டுவப் பல்கலைக்கழகத்தில் முஸ்லிம் மாணவிகள் முகத்தை மறைப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டமை குறித்து தனியார் செய்தி ஊடகமொன்று பிரதி அமைச்சரிடம் வினவியபோதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.(cm)

Web Design by Srilanka Muslims Web Team