மெடிகல் சர்டிபிகேட் » Sri Lanka Muslim

மெடிகல் சர்டிபிகேட்

galagoda_1

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

Mohamed Nizous


மூளைக் காய்ச்சல் என்றான்
முழுவதும் பொய் ஐயா
இல்லாத பொருளுக்கெல்லாம்
எப்படிக் காய்ச்சல் வருமாம்?

இதயத்தில் அடைப்பு என்றான்
இதுவும் பொய் ஐயா
கல்லாகிக் போன பொருளில்
காண்பதெல்லாம் அடைப்புத் தானே.

நாக்கிலே காயம் என்றான்
நடிக்கிறான் ஐயா அவன்
அழுகிய நாற்றப் பொருளில்
ஆகுமோ புண் ஏதும்?

முள்ளந்தண்டு இல்லையாம்
முற்றிலும் பொய் ஐயா
எங்களின் தலைவர்களுக்கே
இருக்கின்ற நோய் அது ஐயா

வயிற்றிலே வலி என்றான்
வரவே முடியாதையா
வயிற்றுக்கு வழி தேடித்தான்
வாலாட்டித் திரிகிறான் ஐயா

இரண்டு கிட்னிகளிலும்
இருக்கிறது நோய் என்றான்
ஏற்கலாம் ஐயா இதனை
ஏனெனில் சிந்திப்பது அவன்
இந்தக் கிட்னிகளால் ஐயா….!

Web Design by The Design Lanka