யாழ் அளவெட்டியில் விசித்திரமான தோற்றத்துடன் ஆட்டுக் குட்டி! - Sri Lanka Muslim

யாழ் அளவெட்டியில் விசித்திரமான தோற்றத்துடன் ஆட்டுக் குட்டி!

Contributors

யாழ் அளவெட்டியில் விசித்திரமான தோற்றத்துடன் ஆட்டுக் குட்டி ஒன்று பிறந்து உள்ளது. அதன் முகதில் கண்கள் அருகருகே ஒருமித்துக் காணப்படுகின்றன.

 

Jaffna_addukuddi_1Jaffna_addukuddi_2

Jaffna_addukuddi_2

 

 

Web Design by Srilanka Muslims Web Team