ருஹூண பல்கலைக்கழக மாணவனின் தந்தைக்கு கொரோனா..! » Sri Lanka Muslim

ருஹூண பல்கலைக்கழக மாணவனின் தந்தைக்கு கொரோனா..!

Contributors
author image

Editorial Team

ருஹூண பல்கலைக்கழக மாணவனின் தந்தைக்கு கொரோனா. அதன்பொருட்டு ருஹுண பல்கலைக்கழக விஞ்ஞான பீடம் மூடிவைக்கப்பட்டுள்ளது யாரும் உள்நுழைய முடியாது.

Web Design by The Design Lanka