வட மாகாண சபைக்கான அமைச்சர்களின் துறைகள் ஒதுக்கீடு! பெயர் விபரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. - Sri Lanka Muslim

வட மாகாண சபைக்கான அமைச்சர்களின் துறைகள் ஒதுக்கீடு! பெயர் விபரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Contributors

sri-northern-seithy-150

(யாழ் நிரூபர்)

வட மாகாண சபைக்கான அமைச்சர்களின் விபரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் அரசுக்கட்சியின் கிளிநொச்சி மாவட்ட மாகாண சபை உறுப்பினர் த.குருகுலராஜா கல்வி அமைச்சராகவும்,

அந்தக் கட்சியின் வவுனியா மாவட்ட மாகாண சபை உறுப்பினர் மருத்துவர் பி.சத்தியலிங்கம் சுகாதார அமைச்சராகவும்,

ரெலோவைச் சேர்ந்த மன்னார் மாவட்ட மாகாண சபை உறுப்பினர் டெனீஸ்வரன் உள்ளூராட்சி அமைச்சராகவும்,

ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ்வைச் சேர்ந்த யாழ்.மாவட்ட மாகாண சபை உறுப்பினர் பொ.ஐங்கரநேசன் விவசாய அமைச்சராகவும் பதவி ஏற்கவுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team