வாழ்க்கை என்ற வண்டி (கவிதை) » Sri Lanka Muslim

வாழ்க்கை என்ற வண்டி (கவிதை)

life

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

Mohamed Nizous


அற்புதமாய் அழகாய்
அசெம்பிள் ஆகி
கர்ப்பறையில் இருந்து
கச்சிதமாய் வெளி வரும்

தாய்ப்பால் என்ற
தரமான பெற்றோலில்
இரண்டு வருடங்கள்
இஞ்சின் இயங்கும்

கடைந்த சோறு என்ற
ஹைப்ரிட் சக்தியிலும்
ஒரு வருடம் முதல்
ஓடத் தொடங்கும்

பதினைந்து வருடங்கள்
பாக்டரி கண்டிஷனில்
எதுவும் கரைச்சலின்றி
இயல்பாய் இயங்கும்

அடுத்த பத்தாண்டுள்
ஆவேசமாய் ஓடி
நடுத்தெருவில் சில நேரம்
அடித்துக் கொள்ளும்

இருபத்தைந்தாண்டில்
இன்னுமொரு ட்ரைவர்
உம்மாவின் சீற்றில்
உட்கார்ந்து கொள்வார்

புதிய ட்ரைவர்
பொறுப்பெடுத்த பின்னால்
அதிலும் வண்டிகள்
அசெம்பிள் ஆகும்

நாற்பது வரைக்கும்
நன்றாய் இயங்கியது
பின்னர் இடைக்கிடை
பிரச்சினை கொடுக்கும்

பளபளப்பு மறையும்
பாட்ஸ்கள் தேயும்
எஞ்சினே சில நேரம்
இடையில் புளக் ஆகும்

கராஜில் காட்டி
கழற்றிப் பூட்டி
பெரிசா பிழை எனின்
பிற பாட்ஸ் இடப்படும்

எழுபதின் பின்னால்
எப்பவும் கராஜில்
விழுவதும் எடுப்பதுமாய்
வெறுத்துப் போகும்

கடைசியில் மெகானிக்
கை விட்டுப் போட
விடை தெரியாமல்
வெட்டியாய் நிற்கும்

இழுத்து இழுத்து
இயங்கிய வண்டி
முழுக்க ஒரு நாள்
மூச்சை அடக்கும்

பெ(f)ஸ்ட் ஓனர் அப்போது
பெரும்பாலும் இருக்கார்
இடையில் வந்த
இரண்டாம் ட்ரைவரும்
இன்னும் அசெம்பிளில்
இணைந்து கொண்டவையும்
புலம்பி அழுது
புதைத்துப் போடுவர்.

Web Design by The Design Lanka