விக்டோரியா அணைக்கு அருகில் சிறிய நிலநடுக்கும்..! - Sri Lanka Muslim

விக்டோரியா அணைக்கு அருகில் சிறிய நிலநடுக்கும்..!

Contributors

விக்டோரியா அணைக்கு அருகில் உள்ள குமரிகம பிரதேசத்தில் சிறிய நிலநடுக்கும்  உணரப்பட்டுள்ளது. இன்று (16) மாலை 4.39 இந்த நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டுள்ளது.

1.94 மெக்னெடிக் அளவில் பதிவாகியிருந்த இந்த சிறிய நிலநடுக்கத்தால் எந்தவிதமானப் பாதிப்புக்களும் இல்லை எனவும் புவிச்சரிதவியல் அளவை மற்றும் சுரங்கப் பணியகம் அறிவித்துள்ளது.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team