விஜயதாசவிற்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு 17 பேர் கைச்சாத்து.! » Sri Lanka Muslim

விஜயதாசவிற்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு 17 பேர் கைச்சாத்து.!

vijaya

Contributors
author image

Editorial Team

நீதியமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஷவிற்கு எதிராக கொண்டுவருவதற்கு எதிர்பார்த்துள்ள உத்தேச நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணைக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 17 பேர் தற்போதைக்கு கைச்சாத்திட்டுள்ளதாக ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் கொழும்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மான் தெரிவித்தார்.

நீதியமைச்சர் விஜயதாஸ ராஜபக்ஷவிற்கு எதிராக அரசாங்கம் நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை சமர்ப்பிக்கவுள்ளதாக பல்வேறு கருத்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அது தொடர்பில் வினவியேபாேதே அவர் இதைனத் தெரிவித்தார்.

Web Design by The Design Lanka