வெளிநாடுகளில் இருந்து நாடு திரும்புகின்றவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய மறுசீரமைக்கப்பட்ட புதிய சுகாதார நடைமுறைகள் வெளியானது. - Sri Lanka Muslim

வெளிநாடுகளில் இருந்து நாடு திரும்புகின்றவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய மறுசீரமைக்கப்பட்ட புதிய சுகாதார நடைமுறைகள் வெளியானது.

Contributors

வெளிநாடுகளில் இருந்து நாடுதிரும்புகின்ற இலங்கையர்கள் மற்றும் இலங்கை வரும் சுற்றுலா

பயணிகள் பின்பற்ற வேண்டிய மறுசீரமைக்கப்பட்ட புதிய சுகாதார நடைமுறைகள் சில வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team