" ஷைஹுல் பலாஹ் " அப்துல்லாஹ் றஹ்மானி (பெரிய ஹஸ்ரத்) மரணம் » Sri Lanka Muslim

” ஷைஹுல் பலாஹ் ” அப்துல்லாஹ் றஹ்மானி (பெரிய ஹஸ்ரத்) மரணம்

hasrath

Contributors
author image

Junaid M. Fahath

கடந்த சில மாதங்களாக சுகயீனமுற்றிருந்த  காத்தான்குடி மத்ரஸதுல் பலாஹ் அரபு கலாசாலை அதிபரும் ,காத்தான்குடி மக்களின் மதிப்புக்குறிய சங்கைக்குரிய ” ஷைஹுல் பலாஹ் ” அப்துல்லாஹ் றஹ்மானி (பெரிய ஹஸ்ரத்) அவர்கள் சற்று முன்னர் காத்தான்குடியில் வைத்து வபாத்தாஹியுள்ளார்.

இன்னா லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்..

Web Design by The Design Lanka