ஹஜ்ஜூப் பெருநாளுக்கு அடுத்த தினத்தில் முஸ்லிம் மாணவர்களுக்கான தலைமைத்துவ பயிற்சி ஆரம்பம் - Sri Lanka Muslim

ஹஜ்ஜூப் பெருநாளுக்கு அடுத்த தினத்தில் முஸ்லிம் மாணவர்களுக்கான தலைமைத்துவ பயிற்சி ஆரம்பம்

Contributors
author image

Editorial Team

முஸ்லிம் மாணவர்களுக்கான பல்கலைக்கழக தலைமைத்துவ பயிற்சியின் இரண்டாம் கட்டம் ஆரம்பமாகும் திகதியில் மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

 

பல்கலைக்கழக முஸ்லிம் மாணவர்களுக்கான இந்த திட்டம் எதிர்வரும் 7 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ளதாக உயர்கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் கலாநிதி சுனில் ஜயந்த நவரத்ன குறிப்பிடுகின்றார்.

 

ஆயினும், ஏனைய மாணவர்களுக்கான தலைமைத்துவ பயிற்சிகள் எதிர்வரும் 4 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ளதாக உயர்கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் கூறினார்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team