2014 ஆம் ஆண்டு பல்கலைக்கழக தலைமைத்துவப் பயிற்சி செப். 7ஆம் திகதி ஆரம்பம்! - Sri Lanka Muslim

2014 ஆம் ஆண்டு பல்கலைக்கழக தலைமைத்துவப் பயிற்சி செப். 7ஆம் திகதி ஆரம்பம்!

Contributors

2014 ஆம் ஆண்டு பல்கலைக்கழகத்துக்கு தெரிவாகியுள்ள மாணவர்களுக்கான தலைமைத்துவப் பயிற்சியை செப்டெம்பர் 7ஆம் திகதி ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக உயர் கல்வி அமைச்சு தெரிவிக்கின்றது.

 

இதன்படி முதலாவது தொகுதியினருக்கு செப்டெம்பர் 7ஆம் திகதி முதல் 27ஆம் திகதி வரையிலும், இரண்டாவது தொகுதியினருக்கு அக்டோபர் 4ஆம் திகதி முதல் அக்யேடாபர் 24ஆம் திகதி வரையிலும், மூன்றாவது  தொகுதியினருக்கு அக்டோபர் 30 ஆம் திகதி முதல் நவம்பர் 19ஆம்; திகதி வரையிலும இந்த தலைமைத்துவ பயிற்சி வழங்கப்படவுள்ளது.

 

முதலாம் கட்டமாக மாணவ மாணவியர் 10ஆயிரம் பேருக்கு நாடு முழுவதிலுமுள்ள 20 பயிற்சி நிலையங்களில இந்த பயிற்சிகள் வழங்கப்படவுள்ளன.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team