22ஆவது திருத்தச்சட்டமூலம் இன்று பாராளுமன்றத்தில் முன்வைப்பு! - Sri Lanka Muslim

22ஆவது திருத்தச்சட்டமூலம் இன்று பாராளுமன்றத்தில் முன்வைப்பு!

Contributors

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பைத் திருத்துவதற்கான 22ஆம் திருத்த சட்டமூலம் இன்று (10) பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

நீதி, சிறைச்சாலை அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் விஜேதாஸ ராஜபக்ஷவினால், இந்த சட்டமூலம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவிப்பு கடந்த வாரம் வெளியாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team