பொத்துவில் மத்திய கல்லூரி ஆசிரியர் நௌசாத்முகைடினை பாராட்டி கௌரவிக்கும் நிகழ்வு - Sri Lanka Muslim

பொத்துவில் மத்திய கல்லூரி ஆசிரியர் நௌசாத்முகைடினை பாராட்டி கௌரவிக்கும் நிகழ்வு

Contributors

பொத்துவில் செய்தியாளர் எம்.ஏ.தாஜகான்

பொத்துவில் மத்திய கல்லூரி உயிரியல் முன்னணி பட்டதாரி ஆசிரியர் எஸ்.எம். நௌசாத்முகைடின் அவர்களை பாராட்டி கௌரவிக்கும் நிகழ்வு பைத்துல் கிக்மா நிறுவனத்தினால் அண்மையில் அக்கரைப்பற்றில் இடம் பெற்றது. அக்கரைப்பற்று வலயத்தில் உயிரியல் பாடத்துறையில் இவர் கற்பித்தல் மூலம் சிறந்த பெறுபேற்றினை மாணவர்களுக்காக பெற்றுக் கொடுத்தமையினாலேயே இப்பாராட்டு நிகழ்வு இடம் பெற்றது.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team