6 மாவட்டங்களுக்கு கடுமையான மழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது..! » Sri Lanka Muslim

6 மாவட்டங்களுக்கு கடுமையான மழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது..!

Contributors
author image

Editorial Team

நாட்டில் 06 மாவட்டங்களுக்கு கடுமையான மழை எச்சரிக்கை வானிலை அவதான நிலையத்தால் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைக் கவனத்தில் கொண்டு செயற்படுங்கள்.

20201110_084233

Web Design by Srilanka Muslims Web Team