80 மில்லியன் ரூபா செலவில் அம்பாரை நகர சபைக்கு தீயணைக்கும் இயந்திரங்கள். - Sri Lanka Muslim

80 மில்லியன் ரூபா செலவில் அம்பாரை நகர சபைக்கு தீயணைக்கும் இயந்திரங்கள்.

Contributors
author image

ஜே.எம். வஸீர்

உள்ளுராட்சி மற்றும் மாகாண சபைகள் அமைச்சின் 80 மி;ல்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலம் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட தீயணைக்கும் இயந்திரங்களை உள்ளுராட்சி மாகாண சபைகள் அமைச்சர் ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா அவர்களினால் அம்பாரை நகர முதல்வர் இந்திக நலின் அவர்களிடம் உத்தியோகபூர்வமாக கையளிப்பதையம் நிருமானிக்கப்படவுள்ள தீயணைக்கும்   கட்டிடத்திர்க்கான    அடிக்கல் நட்டு ஆரம்பித்து வைப்பதையும் படத்தில் காணலாம்.

 

இந்நிகழ்வின் போது கிழக்கு மாகாண  அமைச்சர் விமலவிர திசாநாயக்க  அம்பாரை நகர சபையின் கௌரவ உறுப்பினர்களும், உத்தியோகத்தர்களும், ஊழியர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

 

04

 

03

 

02

 

01

Web Design by Srilanka Muslims Web Team