அபுதாபியின் இலங்கைத் தூதுவர் எஸ்.ஜே மொஹிதின் காலமானார் - Sri Lanka Muslim

அபுதாபியின் இலங்கைத் தூதுவர் எஸ்.ஜே மொஹிதின் காலமானார்

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

அபுதாபியின் இலங்கைத் தூதுவர் எஸ்.ஜே மொஹிதின் காலமானார். ஜனாஸா பம்பலபிடிய டிகிரஸ்ட வீதி இல்லத்தில் வைக்கபட்டுள்ளது. ஜனாஸா நல்லடக்கம் இன்று பகல் 12மணிக்கு நடைபெறும்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team