தரம் ஒன்றுக்கு மாணவர்களைச் சேர்த்துக் கொள்வதற்கான சுற்றறிக்கை » Sri Lanka Muslim

தரம் ஒன்றுக்கு மாணவர்களைச் சேர்த்துக் கொள்வதற்கான சுற்றறிக்கை

Contributors
author image

Editorial Team

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான முதலாம் தரத்திற்கு மாணவர்களைச் சேர்த்துக் கொள்வதற்கான சுற்றறிக்கை மற்றும் விண்ணப்பங்கள் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை ஊடகங்களில் வெளியிடப்படும் என்று கல்வியமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பான பத்திரிகை அறிவிப்பு எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்படும் அமைச்சின் உத்தியோகபூர்வ இணையத் தளமான www.moe.gov.lk யிலும் இதனை பார்வையிட முடியும்.

(அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்)

Web Design by The Design Lanka