ஜீலான் மத்திய கல்லூரியின் வகுப்பறை முன் சைட் பிலேட் இடிந்து விழந்தது » Sri Lanka Muslim

ஜீலான் மத்திய கல்லூரியின் வகுப்பறை முன் சைட் பிலேட் இடிந்து விழந்தது

IMG_6193

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

Moulavi Kattankudy Fouz


நேற்றிவு 10 மணிக்குட்பட்ட நேரத்தில் பாணந்துறை திக்கல வீதியில் அமைந்துள்ள ஜீலான் மத்திய கல்லூரியின் வகுப்பறையின் முன் சைட் பிலேட் பாரிய சப்தத்துடன் இடிந்து விழந்தது.

இது பழைமை வாய்ந்த பில்டிங் இரவு நேர மாகையால் எந்த உயிர் சேதமுமில்லை.

IMG_6193

Web Design by The Design Lanka