இணக்கப்பாடின்றி கலைவு » Sri Lanka Muslim

இணக்கப்பாடின்றி கலைவு

unp

Contributors
author image

Editorial Team

ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தொடர்பில் இறுதி இணக்கப்பாடு இன்றி ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் பின்வரிசை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஒன்றுகூடல் நிறைவுக்கு வந்துள்ளது.

எதிர்வரும் நாட்களில் மீண்டும் ஒன்றுகூடி இந்த விடயம் தொடர்பில் மீண்டும் கலந்துரையாடப்படும் என, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துஷார இந்துநில் கூறியுள்ளார்.

Web Design by The Design Lanka