முஸ்லிம் பெண்களின் திருமணம், விவாகரத்து தொடர்பிலான யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அனுமதி » Sri Lanka Muslim

முஸ்லிம் பெண்களின் திருமணம், விவாகரத்து தொடர்பிலான யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அனுமதி

Parliment AR

Contributors
author image

Editorial Team

முஸ்லிம் பெண்களின் திருமண வயதெல்லை மற்றும் விவாகரத்து தொடர்பிலான யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

Web Design by The Design Lanka