பாராளுமன்ற மதிற்சுவர் மண்சரிவினால் பாதிப்பு » Sri Lanka Muslim

பாராளுமன்ற மதிற்சுவர் மண்சரிவினால் பாதிப்பு

parliement

Contributors
author image

Editorial Team

பாராளுமன்றத்தின் மதிற்சுவரின் ஒரு பகதி மண்சரிவினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாராளுமன்ற கட்டிட தொகுதிக்கு அருகாமையில் உள்ள சுவரே இவ்வாறு இடிந்து விழுந்துள்ளது.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பிரவேசிக்கும் நுழைவாயிலுக்கு அருகாமையில் உள்ள மதிற்சுவரே இவ்வாறு இடிந்துள்ளது.

Web Design by The Design Lanka