லண்டனில் 4 இலங்கையர்கள் கைது » Sri Lanka Muslim

லண்டனில் 4 இலங்கையர்கள் கைது

IMG_20191008_110658

Contributors
author image

Editorial Team

லண்டனின் லுட்டான் விமான நிலையத்தில் வைத்து நான்கு இலங்கையர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தடைசெய்யப்பட்ட அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் என்ற சந்தேகத்தின் பேரிலேயே அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அததெரண

Web Design by The Design Lanka