சாந்த அபேசேகர MP விளக்கமறியலில் » Sri Lanka Muslim

சாந்த அபேசேகர MP விளக்கமறியலில்

jail1

Contributors
author image

Editorial Team

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் புத்தளம் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாந்த அபேசேகரவை விளக்கமறியலில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

Web Design by The Design Lanka