ஷாபி மீண்டும் சேவையில் இணைக்துக்கொள்ளப்படவில்லை » Sri Lanka Muslim

ஷாபி மீண்டும் சேவையில் இணைக்துக்கொள்ளப்படவில்லை

IMG_20200114_084220

Contributors
author image

Editorial Team

கட்டாய விடுமுறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ள வைத்தியர் எஸ் எம் எம்.ஷாபியை மீண்டும் சேவையில் இணைக்துக்கொள்வது தொடர்பில் இதுவரை தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்படவிலலை என்று அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு அலுவலகம் அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு அலுவலகம் விடுத்துள்ள அறிக்கை பின்வருமாறு:

Capture

Web Design by The Design Lanka