பிரதமர் விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தி » Sri Lanka Muslim

பிரதமர் விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தி

mahinda

Contributors
author image

Editorial Team

சுதந்திரத்தைப் பெற்றுக்கொள்வது மற்றும் அதனைப் பாதுகாத்துக் கொள்வது ஆகியன வெவ்வேறாக நோக்கப்படவேண்டிய இரண்டு அம்சங்கள் என்பதே அந்த அனுபவங்களினூடாக நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடமாகும் என்று பிரமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ சுதந்திர தினத்த முன்னிட்டு வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.

72 ஆவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தி பின்வருமாறு:

hgghghh

7777

Web Design by The Design Lanka