அரச வைத்தியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயதெல்லை அதிகரிப்பு » Sri Lanka Muslim

அரச வைத்தியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயதெல்லை அதிகரிப்பு

doctor

Contributors
author image

Editorial Team

அரச வைத்தியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயதெல்லை 60 இல் இருந்து 61 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சரவை பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

Web Design by The Design Lanka