இலங்கையில் எண்ணெய் ஆய்வு செய்ய பாகிஸ்தான் விருப்பம் - Sri Lanka Muslim

இலங்கையில் எண்ணெய் ஆய்வு செய்ய பாகிஸ்தான் விருப்பம்

Contributors

இலங்கையின் மன்னார் கடற்பகுதியில் எண்ணெய் ஆராய்சியை மேற்கொள்ள பாகிஸ்தான் விருப்பம் வெளியிட்டுள்ளது.

பாகிஸ்தானின் ஊடகம் ஒன்று இந்த செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது.

தற்போது இந்தியாவின் கெயார்ன் நிறுவனம் இந்த பகுதியில் எண்ணெய் ஆய்வில் ஈடுட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் இலங்கை வந்துள்ள பாகிஸ்தானின் பாராளுமன்ற சபாநாயகர் சர்தார் அயாஸ் சாதிக், பாகிஸ்தான் இலங்கையில் எண்ணெய் ஆராச்சியை மேற்கொள்ள விருப்பம் கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

 

 

Web Design by Srilanka Muslims Web Team