”உங்களில் பலருக்குத் தெரியாத விலங்குகளும் பறவைகளும்” நூல் வெளியீடு! - Sri Lanka Muslim

”உங்களில் பலருக்குத் தெரியாத விலங்குகளும் பறவைகளும்” நூல் வெளியீடு!

Contributors

கொ\மட் சேர் ராசிக் பரீத் பாடசாலையைச் சேர்ந்த மாணவி ஸீனத் ஸலீம் எழுதிய ”உங்களில் பலருக்குத் தெரியாத விலங்குகளும் பறவைகளும்” என்னும் நூலின் முதல் பிரதியை இலக்கியப் புரவலர் ஹாசிம் உமர் அவர்களுக்கு மாணவி ஸீனத் ஸலீம் இலக்கியப் புலவர்கள் அவர்களின் இல்லத்தில் வைத்து வழங்கினார் மேமன்கவி உடன் காணப்படுகிறார். 

Web Design by Srilanka Muslims Web Team