ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தவிசாளர் பதவிக்கு முஸ்லிம் ஒருவர் நியமிக்கப்படும் வாய்ப்பு! - Sri Lanka Muslim

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தவிசாளர் பதவிக்கு முஸ்லிம் ஒருவர் நியமிக்கப்படும் வாய்ப்பு!

Contributors

வெற்றிடம் ஏற்பட்டுள்ள ஐக்கிய தேசியகட்சி மற்றும் தேசிய சேவையாளர் சங்கம் ஆகியவற்றின் தவிசாளர் பதவிகளுக்கான நியமனங்கள் அடுத்த வாரம் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன. ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் இந்த பதவிகளுக்கு நியமனங்கள் வழங்கப்படும். இதன்படி கட்சியின் தவிசாளர் பதவிக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கபீர் ஹசீம் நியமிக்கப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. எனினும் இந்த தகவல் உறுதி செய்யப்படவில்லை

Web Design by Srilanka Muslims Web Team