கஃபாவின் சீலையில் புதிய வேலைப்பாடு - Sri Lanka Muslim
Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

நன்றி: ஷுஊனில் ஹரமைன்
-மெளலவி.எம்.ஏ.எம்.மஸ்ஊத் அஹ்மத்(ஹாஷிமி)-


நேற்று(10/10/2016) முதல் புனித கஃபதுல்லாஹ்வின் ‘கிஸ்வா’ (கஃபாவைப் போர்த்தியுள்ள பிடவை) இல் “ருக்னே யமானீ” எனும் மூலைப் பகுதியில் புதிதான தங்க நூல் இழையத்தினால் கோர்க்கப்பட்ட, வேலைபபாடு  ஒன்று சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

k k-jpg2 k-jpg2-jpg3 k-jpg2-jpg3-jpg3 k999

 

Web Design by Srilanka Muslims Web Team