கட்டார் வாழ் இலங்கை சகோதரர்களுக்கான ஹஜ்ஜுப் பெரு நாள் விளையாட்டு நிகழ்ச்சி - Sri Lanka Muslim

கட்டார் வாழ் இலங்கை சகோதரர்களுக்கான ஹஜ்ஜுப் பெரு நாள் விளையாட்டு நிகழ்ச்சி

Contributors
author image

அஷ்ஷெய்க் பழுளுல்லாஹ் பஹ்ஜான் (அப்பாஸி)

கட்டார் வாழ் இலங்கை சகோதரர்களுக்கான ஹஜ்ஜுப் பெரு நாள் விளையாட்டு நிகழ்ச்சி.

 

ஏற்பாடு Sri Lanka Da’wa Centre – Qatar
இடம் MIC Sports Club- Ummsaeed
Time 05/10/2014 (காலை 9 இலிருந்து )

 

பல்வேறு விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள், பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்களுக்கான விஷேட விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள்

 

பதிவுகளுக்கு முந்திக்கொள்ளுங்கள் .

 

جـــــــزاكم الله خيـــــــــــــــــــــــرا ،،،،،

Sri Lanka Dawa Centre Qatar – SLDC
+974 5520 1733

Web Design by Srilanka Muslims Web Team