கோதுமை மாவின் விலை 17 ரூபாவால் அதிகரிப்பு..! - Sri Lanka Muslim

கோதுமை மாவின் விலை 17 ரூபாவால் அதிகரிப்பு..!

Contributors
author image

Editorial Team

ஒரு கிலோ கிராம் கோதுமை மாவின் விலை 17 ரூபா வால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக புறக்கோட்டை மொத்த வர்த்தக சந்தை உரிமையாளர்கள் தெரிவிக் கின்றனர். சந்தையில் கோதுமை மாவுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக வெதுப்பக மற்றும் சிற்றுண்டிச்சாலை உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில், இன்று முதல் ஒரு கிலோ கிராம் கோதுமை மாவின் விலை 17 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப் பட்டுள்ளதாக புறக்கோட்டை மொத்த வர்த்தக சந்தை உரிமையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team