சஊதி தபூக் பிரதேசத்தில் கடுமையான குளிரும் பனியும் - Sri Lanka Muslim

சஊதி தபூக் பிரதேசத்தில் கடுமையான குளிரும் பனியும்

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

சஊதியின் தபூக் பிரதேசத்தில் காலநிலை பூச்சியம் பாகையாக நிலவுவதையடுத்து கடுமையான குளிரும் பனியும் தொடர்ந்த வண்ணம் இருப்பதால் அங்கு எதிர்வரும் கிழமைகளில் பாடலாசாலைகளின் நேரம் காலை ஒன்பது மணியாக மாற்றப்படுள்ளதாக தபூக் அமீர் அறிவித்திருக்கிறார்

தகவல்
அ(z)ஸ்ஹான் ஹனீபா
மதீனா முனவ்வரா-சஊதி அரேபியா

a a-jpg2 a-jpg2-jpg3 a-jpg2-jpg3-jpg4

Web Design by Srilanka Muslims Web Team