சபாநாயகர் சமல் ராஜபக்ஷவின் அரசியல் வரலாற்றை விளக்கும் நூல் - Sri Lanka Muslim

சபாநாயகர் சமல் ராஜபக்ஷவின் அரசியல் வரலாற்றை விளக்கும் நூல்

Contributors

சபாநாயகர் சமல் ராஜபக்ஷவின் அரசியல் வரலாற்றை விளக்கும் நூல் நேற்றுமுன்தினம் கிணியிவிசி யில் உத்தியோகபூர்வமாக வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டது. இவ்வைபவத்தில் கலந்து கொண்ட ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் நூலின் பிரதி ஒன்றை ஆழ்ந்து படிக்கின்றார். அருகில் முதல் பெண்மணி ஷிரந்தி ராஜபக்ஷவையும் காணலாம்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team