சவுதியில் ஸ்னோமேன் உருவங்கள் செய்வதற்கு தடை - Sri Lanka Muslim

சவுதியில் ஸ்னோமேன் உருவங்கள் செய்வதற்கு தடை

Contributors
author image

World News Editorial Team

சவுதி அரேபியின் பல பகுதிகளில் அபூர்வமான முறையில் பனிபொழிவு ஏற்பட்டுவரும் வேளையில், அந்தப் பனிக் கட்டிகளைக் கொண்டு ஸ்னோமேன் என்றழைக்கப்படும் பனிச்சிலைகள் உருவாக்குவதற்கு தடை விதிக்கப்ட்டுள்ளது.

 

நன்கு அறியப்பட்ட உலமாவான ஷேக் மொஹமட் சாலேஹ் அல் முனாஜித் இக்கட்டளையை பிறப்பித்துள்ளார்.

 

பனிக்கட்டியில் மனித உருவத்தைச் செய்வது என்பது, மனிதனின் உருவத்தை செய்வதற்கு சமமே என்று கூறியுள்ள அவர்இ அப்படிச் செய்வது இஸ்லாத்தில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team