சவூதி அறிஞரின் அபாயா பத்வாவின் உண்மை நிலை என்ன ? (video) » Sri Lanka Muslim

சவூதி அறிஞரின் அபாயா பத்வாவின் உண்மை நிலை என்ன ? (video)

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத்

(video)

Web Design by Srilanka Muslims Web Team