நபிகள் நாயகம் ஸல் அவர்களின் குடும்பத்தார் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள இடம் - Sri Lanka Muslim

நபிகள் நாயகம் ஸல் அவர்களின் குடும்பத்தார் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள இடம்

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

Ash-Sheikh TM Mufaris Rashadi


நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது துணைவியார் ஹஜ்ரத் கதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா மற்றும் ஹஜ்ரத் அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களது தந்தை. மற்றும்ந பிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தந்தை. மேலும் “அஹ்ல பைத்” எனப்படும் அண்ணலார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது குடும்பத்தினர் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கும் இடம். ( மக்பரதுல் முஅல்லா : மக்கா முகர்ரமா)

makka

 

Web Design by Srilanka Muslims Web Team