336 உள்ளுராட்சி மன்றங்களுக்கு, புதிதாக 5000 தேர்தல் தொகுதிகள் - Sri Lanka Muslim

336 உள்ளுராட்சி மன்றங்களுக்கு, புதிதாக 5000 தேர்தல் தொகுதிகள்

Contributors

(Sfm) 336 உள்ளுராட்சி மன்றங்களுக்குள் புதிதாக 5000 தேர்தல் தொகுதிகள் அமைக்கப்படவுள்ளன.

உள்ளுராட்சி மன்ற எல்லை நிர்ணயக் குழுவின் தலைவர் ஜயலத் ரவி திஸாநாயக்க இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

இது சம்பந்தமான அறிக்கை விரைவில் வெளியிடப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team